Les més visitades

12.17.2013

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

#NoEsPenalEsLaboral #peoplewitness

El malson de Telefónica


Dimarts 17 de setembre la plantilla de telefònica de Barcelona farem vaga per acompanyar al jutjat als nostres companys Francesc i Miquel, activistes del sindicalisme alternatiu a qui Telefònica intenta criminalitzar per evitar la llei de llibertat sindical i poder d’aquesta manera acomiadar-los.

En Francesc i en Miquel van rebre el proppassat juny casa seva sengles citacions judicial son se’ls imputava delictes penals: El motiu? Un post penjat al bloc www.teleAfonica.net, que el sindicat-plataforma EnConstrucció administra d’ençà el 2007 i que està orientat a difondre els conflictes i l’acció col·lectiva a les contractes de Telefònica. Al post els treballadors de la contracta AVANZIT, qui tenia la intenció de deixar milers de persones sense feina, van fer una crida als seus familiars i amics perquè obrissin d’avaria el seu telèfon mentre es duia a terme la vaga.

Telefònica, una poderosa transnacional, la direcció de la qual du a terme una forta censura corporativa als mitjans, que es reuneix regularment amb la monarquia i el govern, que ha farcit tot el nostre entorn de publicitat i la ha posada no importa on mirem (des del sostre del metro al programa d’en Wyoming passant pel Movistar Arena) persegueix penalment, com si es tractés de criminals, dos sindicalistes per la difusió d’un post en un bloc que en 7 anys a rebut unes 280.000 visites, tot plegat fa una mitjana de poc més de 100 visites diàries.

La desproporcionada reacció de la direcció de l’empresa que s’ha personat com acusació particular contra tots dos activistes per un inofensiu post, tan sols pot analitzar-se com l’intent de tancar amb pa i forrellat qualsevol esquerda que poguéssim obrir amb les noves formes de lluita sindical.

L’esperit del 15M i les noves formes de lluita

Al 2011, coincidint amb l'esclat del 15M, els treballadors i treballadores de Telefònica es van indignar alhora per l’acomiadament del Marcos i la Mari Cruz per baixes mèdiques justificades. La ràbia i la impotència provocades per la injustícia ens van fer cercar noves formes de lluita i vam començar a utilitzar les eines que ens proporcionaven les noves tecnologies i la comunicació audiovisual.

Les noves tecnologies van obrir una petita finestra d'oportunitat per a un sindicalisme profundament afeblit per les estratègies del capitalisme a la globalització. Les xarxes socials, els blocs, mitjans lliures, etc, ens permeten superar, tot i que de forma molt limitada, la fragmentació a la qual estem sotmeses i trencar la censura mediàtica que imposa telefònica a través del xantatge de la publicitat.

El Francesc i el Miguel pertanyen a aquest sindicalisme indignat que treballa dins i fora de Telefònica per fer realitat el pitjor malson de la seva direcció: crear solidaritat entre els centenars de milers de persones que treballen per a la multinacional., independentment de quina sigui l'empresa que li paga la nòmina.

Un sindicalisme indignat que sap que els interessos de la direcció de l'empresa van en contra dels del conjunt de la societat.

Telefònica: una gran fàbrica de feina precària.

D’ençà de la seva privatització el 1999, les diferents direccions de Telefònica han assolit l'objectiu de destruir 50000 llocs de treball dignes mitjançat ERO voluntaris. El proppassat 4 de setembre el president de Telefònica de España, Luis Miguel Gilpérez, piulava cofoi que “Telefònica continuava creant llocs de treball, 424 joves que s'incorporaven a la plantilla com a becaris”. Des del Twitter de la Marea Blava li responíem “bé, ara tan sols queda contractar 495736 becaris més per substituir amb precaris els 50.000 llocs de treball dignes destruïts des que l'empresa es va privatitzar”

De forma paral·lela a aquesta destrucció de feina, Telefònica, i aquí hem de donar la raó a Gilpérez, ha creat molta i molta feina. L'empresa té un veritable exèrcit de treballadores i treballadors precaris repartits arreu del món entre una munió d'empreses subcontractades. Segons la revista Fortune, el 2011 tenia 285.106 persones treballant directament per ella arreu del món i s'hi hauria d'afegir els centenars de milers de persones contractes en cadenes d'empreses subcontractades que moltes vegades acaben esdevenint falsos autònoms.

Malgrat que tots aquests milers de treballadors i treballadores treballem per a Telefònica, les diferències jurídiques han donat lloc a situacions laborals molt diferents: diferents salaries, diferents categories, diferents jornades laborals. Aquesta fragmentació fa difícil que els qui treballem a Telefònica reconeguem com a companys aquells qui treballen en d'altres empreses. Pensem que les condicions laborals diferents fan que tinguem diferents interessos i, d’aquesta manera, no ens adonem que som legió i que plegats podríem fer front a les intencions del poderós grup neocon que manega l'empresa, i que, conjuntament amb la resta de l'IBEX 35, rumia com convertir-nos en mà d'obra dòcil i barata per a poder competir als mercats internacionals

No és penal, és laboral

La direcció de telefònica tenia un problema, més de setanta mil treballadors i treballadores amb les mateixes condicions laborals, més de setanta mil persones que podien reaccionar davant d'un atac global a les seves condicions laborals dignes. Així doncs l'empresa, davant de la possible i més que probables, reacció de la plantilla davant d'un ERO forçós, ha decidit pagaR acomiadaments voluntaris a preu d'or. Aquests ERO passaran a la història com a uns dels millors mecanismes de desmobilització del capitalisme a l'estat espanyol.

A Telefònica, el sindicalisme alternatiu ha lluitat sense treva contra els ERO, tot i que no els ha pogut aturar, perquè sabem que com menys plantilla siguem més fàcil li resultarà a la direcció precaritzar-nos i més difícil serà lluita per estendre les nostres condicions laborals a la resta del sector de les telecomunicacions i a tota la societat.

La nostra activitat sindical està orientada a impedir que la direcció de Telefònica assoleixi els seus plans d'aixecar el seu imperi sobre feina esclava. Lluitem perquè la plantilla de Telefònica augmenti i això passa perquè s'hi incorpori el personal subcontractat”. En intentar desfer-se del Francesc i del Miquel, l'empresa vol desfer-se de qui treballa per assolir la fita que més la molesta: la unió dels i les treballadores. Els companys i les companyes del Francesc i del Tete sabem que ens hi duguem i, per tot plegat, anirem a declarar amb ells perquè sabem que aquest cas no és penal, és laboral

12.16.2013

La peor pesadilla de Telefónica


El martes 17 de diciembre la plantilla de Telefónica de Barcelona vamos a la huelga para acompañar al juzgado a nuestros compañeros Francesc y Miquel, activistas del sindicalismo alternativo a quienes Telefónica intenta criminalizar para eludir la ley de libertad sindical y así poder despedirlos.

Francesc y Miquel, recibieron el pasado junio en sus domicilios citaciones judiciales en las que se les imputaba delitos penales. ¿El motivo? Un post colgado en el blog www.teleAfonica.net, que el sindicato-plataforma En Construcció administra desde 2007 y que está orientado a difundir los conflictos y la acción colectiva en las contratas de Telefónica. En el post los trabajadores de la contrata AVANZIT, que iba a dejar a miles de personas sin trabajo, hacían un llamamiento para que familiares y amigos de trabajadores de Avanzit a pasaran el telefono de avería en una jornada de huelga.

Telefónica, una poderosa transnacional cuya dirección ejerce una fuerte censura corporativa en los medios, que se reúne regularmente con la monarquía y el gobierno, que ha forrado por completo nuestro entorno con su publicidad y la ha puesto allá donde miremos (desde el techo del metro a los programas de Wyoming, pasando por el Movistar Arena) persigue penalmente, como si de criminales se tratara, a dos sindicalistas por la difusión de un post en un blog que en siete años ha recibido unas 280.000 visitas, lo que hace una media de poco más de 100 visitas al día.

La desmesurada reacción de la dirección de la empresa, que se ha personado en acusación particular contra los dos activistas por un inofensivo post, sólo puede analizarse como el intento de cerrar a cal y canto cualquier brecha que pudiéramos abrir con las nuevas formas de lucha sindical.

El espíritu del 15M y las nuevas formas de lucha


En 2011, coincidiendo con el estallido del 15M, la indignación se apoderó también de los y las trabajadoras de Telefónica por el despido de Marcos y Mari Cruz por bajas médicas justificadas. La rabia y la impotencia por la injusticia nos hizo buscar nuevas formas de lucha y empezamos a utilizar las herramientas que nos proporcionaban las nuevas tecnologías y la comunicación audiovisual.

Las nuevas tecnologías abrieron una pequeña ventana de oportunidad para un sindicalismo profundamente debilitado por las estrategias del capitalismo en la globalización. Las redes sociales, los blogs, medios libres, etc. nos permiten superar, aunque de forma limitada, la fragmentación a la que estamos sujetos y romper la censura mediática a la que Telefónica nos somete con el chantaje de la publicidad.

Francesc y Miquel forman parte de ese sindicalismo indignado que trabaja en Telefónica para hacer realidad la peor pesadilla de su dirección: crear solidaridad entre los cientos de miles personas que trabajan para Telefónica, independientemente de cuál sea la contrata que le pague la nómina. Un sindicalismo indignado que sabe que los intereses de la dirección de la empresa van en contra de los intereses del conjunto de la sociedad.


Telefónica: una gran fábrica de empleo precario

Desde su privatización en 1999 las diferentes direcciones de Telefónica han conseguido destruir unos 50.000 puestos de trabajo digno mediante EREs voluntarios. El pasado 4 de septiembre el presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gilpérez, tuiteaba orgulloso que “Telefónica continuaba creando empleo, 424 jóvenes se incorporaban a la plantilla como becarios.” Desde el tuiter de la Marea Azul por el empleo le contestábamos: “bien, ahora ya sólo falta contratar a 49.576 becarios más para reemplazar con precarios los 50.000 puestos de trabajo digno destruidos desde la privatización”.

Paralelamente a esa destrucción de empleo, Telefónica, ahí hemos de darle la razón a Gilpérez, sí ha creado empleo y mucho. Telefónica tiene un inmenso ejército de trabajadores y trabajadoras precarias en todo el mundo trabajando en sus empresas subcontratadas. Según la revista Fortune, en 2011 tenía 285.106 [1] empleados en todo el mundo, a los que habría que añadir los cientos de miles de trabajadores contratados en cadenas de empresas subcontratadas, que en muchos casos finalmente acaban en un falso autónomo.

A pesar de que todos estos cientos de miles de trabajadores trabajamos para Telefónica, las diferentes jurídicas nos han impuesto condiciones laborales muy diferentes: distintos salarios, distintas categorías, distintas jornadas laborales. Esa gran fragmentación dificulta que los y las trabajadoras de Telefónica reconozcamos como compañeros a quienes trabajan en jurídicas distintas. Creemos que nuestras condiciones laborales diferentes hacen que tengamos intereses diferentes y así, no somos capaces de ver que somos legión y que juntos y juntas podemos hacer frente a las intenciones del peligroso grupo neocon que dirige nuestra empresa, y que junto con el resto del IBEX35 planea convertirnos en mano de obra extremadamente barata y dócil para poder competir en los mercados internacionales.

No es penal, es laboral

La dirección de Telefónica tenía un problema, más setenta mil trabajadores y trabajadoras con las mismas condiciones laborales; más de setenta mil personas que podrían reaccionar ante un ataque colectivo a sus condiciones laborales dignas. Les debe dar mucho miedo la reacción de una plantilla organizada porque no se han atrevido a reducir la plantilla mediante EREs obligatorios y lo han tenido que hacer pagando cada uno de los despidos voluntarios a precio de oro. Los EREs de Telefónica pasarán a la historia como el mejor mecanismo de desmovilización del capitalismo en el Estado español.

En Telefónica el sindicalismo alternativo ha luchado contra los EREs sin tregua, aunque sin éxito, porque sabemos que cuantos menos seamos en plantilla, más fácil será para la dirección precarizarnos y más difícil será luchar por extender nuestras condiciones laborales al resto sociedad.

Nuestra actividad sindical está orientada a impedir que la dirección de Telefónica realice sus planes de levantar su imperio sobre trabajo esclavo. Nosotros luchamos para que la plantilla de Telefónica aumente y eso pasa por la “incorporación en plantilla” del personal subcontratado.

Al intentar deshacerse de Miquel y Francesc, la dirección de Telefónica está intentando deshacerse de un sindicalismo que puede hacer realidad su peor pesadilla, la unión de su ejército de trabajadores. Los y las compañeras de Francesc y Miquel sabemos cuánto nos jugamos y por eso iremos a declarar con ellos que este caso no es penal, es laboral.